16. مهر 1394 - 16:28   |   کد مطلب: 287477
حق تماشای تو به رسمیت شناخته نشده! خیالت تخت . . . تحــریم کــن!

به گزارش سراب روانسر، 

وبلاگ " قله افتخار" نوشت :

 

چه زیــــرکانه؛
 
 
در مقـــــابل توطئـــه های کـــــاخ سفیــــد
 
 
کـــــاخ سیــــاه خـــودت را بنـــا کــردی
 
نگفـــته بـــودی
 
 
اهل سیـاسـتی...
.
.
.
.
.
در هیچ اساس نامه ای
 
 
حق تماشای تو به رسمیت شناخته نشده!
 
خیالت تخت

.

تحــریم کــن!
 .

چادر بکش به تمام چشم ها
 
 
برنامه صلح آمیزی در کار نیست...