16. دى 1394 - 9:19   |   کد مطلب: 288587
وبلاگ " تحول گرايان دلسوز اسلام ابادي "
شعارهاي كه دگر رنگ ندارند
اين روزها در تبليغات انتخاباتي زود هنگامي كه بيشتر كانديداها شروع كردند حرفهاي بعنوان خوراك تبليغاتي تحويل مردم شريف اسلام ابادداده ميشود كه باورش براي خود اين عزيزان گوينده دور از ذهن و انتظار است . در اين ميان بيشتريت تعريف و تمجيدهاي كه نميشود باور كرد!

به گزارش سراب روانسر، 

 

وبلاگ " تحول گرايان دلسوز اسلام ابادي " نوشت :

 

تحول گرايان دلسوز اسلام ابادي : اين روزها در تبليغات انتخاباتي زود هنگامي كه بيشتر كانديداها شروع  كردند حرفهاي بعنوان خوراك تبليغاتي تحويل مردم شريف اسلام ابادداده ميشود  كه باورش براي خود اين عزيزان  گوينده  دور از ذهن و انتظار است . در اين ميان بيشتريت تعريف و تمجيدهاي كه نميشود باور كرد!!!! بيان حرفهاي از طرف  نمايندگان قبلي اين شهرستان است كه متاسفانه افكار عمومي و درك بالاي مردم را ناديده گرفته و با ذكر دروغهاي انچناني هدفي جز كسيب ارا بيشتر نداشته و ندارند . " اين جمله كه خدايا تو شاهدي من براي خدمت امده ام " دروغي است كه در مزاق هيچ عزيز اسلام ابادي نخواهد گنجيد مگه اين عزيز در هشت سال تصدي خود چكار كرده كه الان بسرشون زده براي خدمت بيايند .ايا نه اين است كه هشت سال از عمر اين شهر و حوزه انتخابي اسلام اباد  بخاطر وجود ايشان و سياستهاي غلط شون و گذاشتن مديران نالايق و نا كار آمد تلف شده است . كه الان بفكر جبران گذشته افتاده است . اقاي دكتر نقض هاي گذشته شما هنوز پا برجاست افرادي كه در گذشته به شما گزارش ميدادن و شما را همراهي فكري ميكردند هنوز در كنار شما هستند شما با حضور اين افراد چگونه ميخواهيد گذشته را جبران كنيد . ايا توهين هاي شما به بعضي از قوميتها در اذهان مردم فراموش شده و يا اينكه فكر كردين با يه عذر خواهي ساده ميشود گذشته پر از نشيب خودتان را پاك كنيد .در جائي ديگر فرمود ه ايد ميخواهم عمر خود را براي مردم اسلام اباد و دالاهو بگذارم بنظر حقير همون هشت سال از عمرشان را كه گرفته ايد كافيست عمر اين مردم كفاف بيشتر از اين نواقص شما را ندارد ..در باره تخريب هم خدمت عزيزتان  عارض شوم بيشتر اين تخريبها از طرف طرفداران حضرتعالي نثار بقيه ميشود شما گر برنامه اي براي پيشرفت اين شهر داشتي در دوران تصديتان بر مسند سبز بهارستان ارائه ميداديد  شك نكنيد كه برنامه جز انتقام از مديران فعلي و كسانيكه به شما پشت كرده اند نداريد .

 

من الله التوفيق