10. فروردين 1396 - 9:59   |   کد مطلب: 292693
همه ي تعطيلات را در اين فكر بودم كه از اين بهانه هم گذشت اما پيامي ندادم اصلا خوب شد كه نگفتم عيدت مبارك! من مانده بودم و مناسبت هايي كه بهانه مي شدند!

به گزارش سراب روانسر، 

وبلاگ " مخاطب خاص " نوشت :

 

همه ي تعطيلات را در اين فكر بودم كه از اين بهانه هم گذشت
اما پيامي ندادم اصلا خوب شد كه نگفتم عيدت مبارك!
من مانده بودم و مناسبت هايي كه بهانه مي شدند!
بدون تو چه فايده!
ببين من در دفترم حوالي شروع سال جديد
به هزار قلم و هزار طريق نوشتم سال نو مباركت باشد!
برايت هزاران خوشي آرزو كردم اما
به تو هرگز از من پيامي نرسيد!
روز سيزدهم از تعطيلات هم ميرسد
و مطمئن باش خبري از من در پيام هايت نيست!
ميداني كه عزيزم از مناسب ها
كاري براي دوست داشتن هاي يك طرفه بر نمي آيد..

#محيا_طاهر_نژاد