26. بهمن 1395 - 9:09   |   کد مطلب: 292232
سراب روانسر: در حالی شاهو، چند سالی است که یدک کش نام شهر می باشد که کوچه های گلی این بخش کماکان به سیمای دیرینه ی خود، خودنمایی می کند.

به گزارش سراب روانسر، چندین سال است که دو روستای قشلاق و منصورآقایی پس از ادغام و تجمیع به بخش تبدیل شده است که طی سالهای اخیر به شهر ارتقا یافته است.

 

 

 

همانطور که ذکر شده شهر شاهو از دغام دو روستای قشلاق و منصورآقایی به وجود آمده است که ساکنین برخی از محله های این شهر رفتار شهرداری را در ارائه خدمات بی رنگ می دانند.

 

 

ساکنین محله ی قشلاق در گفت و گو با سراب روانسر، ضمن اظهار نارضایتی از وضعیت کوچه های و مسیر های اصلی گذر عنوان داشتند:متأسفانه شاهو تنها یدک کش نام شهر می باشد و ما تمامی عوارض را در حالی به شهرداری ارائه می دهم که بایستی در طی فصل بارش گل ولای کوچه ها را لگد کنیم و در فصل تابستان چیزی جزء گرد و خاک عایدمان نمی شود.

 

ساکنین این محله ضمن اعتراض به وضع موجود خواستار رسیدگی شهرداری و ارئه خدمات به تمامی شهر شاهو شدند.

 

در ادامه تصاویری از آخرین وضعیت کوچه های محله ی قشلاق را در شهر شاهو مشاهده می نمایید.

 

 

تصاویر تکمیلی: