2. بهمن 1397 - 10:14   |   کد مطلب: 299081
سراب روانسر: انقلاب صنعتی و پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از آن به تغییرات جمعیتی سرعت بخشید و جمعیت را افزایش داد، این افزایش جمعیت، بیشتر متوجه مراکز شهری شد و موجب برهم خوردن تعادل های اجتماعی و محیطی گردید.

به گزارش سراب روانسر، گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرها در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت‌های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است. در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت‌های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی- اقتصادی خود را از دست داده‌اند و این بافت‌ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کرده‌اند.

 

بافت های قدیمی و فرسوده، بافت هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده اند و به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود گشته و اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود نیستند، در این زمینه مشکلات و محدودیت هایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوان شهری، کمی سرانه برخی کاربری ها مانند فضاهای فراغتی، فرهنگی و پارکینگ، فقدان سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتباطی و عدم امکان نفوذپدیری به داخل بافت ارگانیک، کاربری های ناسازگار و جاذب ترافیک، وجود فضاهای بی دفاع و رهاشده، کمبود فضاهای عمومی جهت شکل گیری تعاملات اجتماعی، اختلال و نابسامانی در نظام کاربری زمین، برخی آلودگی های زیست محیطی، قرارگیری برخی قسمت های بافت در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسای ساخت و ساز در آن، قابل طرح می باشند.

 

روانسر یکی از شهرهایی است که از لحاظ مبلمان شهری گرایش چندانی به شهرهای امروزی ندارد و وجود محله های متععد فرسوده ( بهار، کامیاران، بسیج، شاهد، گرمه خانی، تازه آباد و محله قدیم) در ردیف بافت فرسوده گواهی بر این موضوع می باشذ.

 

فرماندار روانسر در اینخصوص به خبرنگار سراب روانسر گفت: نداشتن طرح ساماندهی و فقدان سند مالکیت مهمترین مشکلات و معضلات بافت فرسوده شهر روانسر می باشد که در این میان 24 درصد جمعیت شهر روانسر حاشیه نشین هستند.

 

وی با بیان اینکه شهرک های صالح آباد و گل سفید روانسر دارای بافت های ناکارآمد شهری هستند افزود: شهردای روانسر کار مطالعه و تهیه طرح بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری روانسر را در دست اقدام دارد تا نقشه راه برای خدمات رسانی بیشتر ترسیم شود.

ویسمرادی این بافت ها را زنگ خطری با عنوان تهدید اجتماعی دانست و افزود: رفع مشکلات این مناطق نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه ها و نهادهاست و باید هر آنچه ضوابط و قوانین اجازه می دهد خدمات رسانی داشته باشیم.

 

همچنین عزیزی مدیر بیناد مسکن شهرستان روانسر در پاسخ به سوال خبرنگار سراب روانسر در خصوص وضعیت بافت های فرسوده و کارهای بیناد جهت ساماندهی به وضعیت موجود اظهار داشت: قسمت هایی از محله های بهار، کامیاران، بسیج، شاهد، گرمه خانی، تازه آباد و محله قدیم روانسر جزء بافت فرسوده شهری هستند.

 

مدیر بنیاد مسکن شهرستان روانسر اظهار داشت: در این خصوص تنها بنیاد مسکن دخیل نیست و اداراتی همچون شهرداری و راه و ترابری بایستی دخیل باشند تا بتوان به موفقیت دست یافت.