18. تير 1396 - 23:58   |   کد مطلب: 293161
سراب روانسر: افرادی که شما را نصیحت میکنند لزوماً کامل نیستند! اما ممکن است همان چیزی را به شما بدهند که دنبالش هستید ...

به گزارش سراب روانسر، افرادی که شما را نصیحت میکنند لزوماً کامل نیستند!