19. آبان 1396 - 20:22   |   کد مطلب: 293723
سراب روانسر: بزرگی و ابهت فرهنگ کهن اورامان در دل ایران پهناور در قالب آیین شکرگزاری انار زردوئی تماشا گران را حیرت زده کرد

به گزارش سراب روانسر، بزرگی و ابهت فرهنگ کهن اورامان در دل ایران پهناور در قالب آیین شکر گزاری انار زردوئی تماشا گران را حیرت زده کرد