3. ارديبهشت 1394 - 12:33   |   کد مطلب: 283932
سراب روانسر: با توجه به اینکه زنگ خطر بحران کم آبی به صدا در آمده و همگان بر این امر واقف اند، گویا همچنان مسئولین مربوطه شهرستان گوش شنوایی برای شنیدن بحران موجود و چشم بینایی برای دیدن استفاده ی غیر مجاز واحدهای صنعتی از چاه ها ندارد.

به گزارش سراب روانسر، چندین سال است جهان رو به سمت خطر جدی کم آبی پیش می رود و همه روزه شاهد هشدارهای جدی در خصوص بحران کم آبی در آینده می باشیم و با این شرایط به نوعی زنگ خطر"بحران کم آبی" به صدا در آمده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد یادآور می شود، نیمی از مردم جهان سوم حتی برای نوشیدن به آب پاکیزه دسترسی ندارند و با وجود این که سه چهارم بیماری های انسانی به دلیل فقدان آب سالم می باشد، با این اوصاف ٧۵ درصد مردم جهان سوم از داشتن آب بهداشتی محروم اند.

متأسفانه با وجود این شرایط کماکان در شهرستان روانسر چندین ساله شاهد هستیم که بسیاری از واحدهای صنعتی مبادرت به کشت زراعت آبی می کنند، و بصورت غیر مجاز از چاه هایی با مجوزهای صنعتی در حال کشت انواع محصول های آبی می باشند.

این سوء استفاده واحدهای صنعتی در حالی انجام می پذیرد که روستاهای زیادی در سطح شهرستان از کمترین میزان آب شرب برخوردار می باشند و حتی در بخش شاهو با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر نبود آب مناسب و قابل شرب بسیار به چشم می آید.

یک نکته که بسیار قابل تأمل و تأثر است " عدم اقدام مسئولین مربوطه در مواجهه با این نوع سوء مصرف می باشد "

که متأسفانه این سکوت هر سال بیش از پیش می گردد و سوالات بسیاری را در ذهن به وجود می آورد :

آیا مسئولین زنگ خطر کم آبی را نشنده اند و یا به نوعی کمبود آب را احساس نکرده ؟!

آیا مسئولین ذیربط هیچ گاه متوجه اینگونه برداشت های غیر مجاز نشده اند ؟!

آیا مسئولین متوجه شده اند و به گونه ای از هر گونه برخورد منصرف !!!

و یا شاید مسئولین محترم، سودی از این کشت دارند؟!

با این وجود هیچ گونه عذر و بهانه ای از جانب مسئولین جهت برخورد با متخلفین پذیرفته نمی باشد و امید است هر چه سریع تر اقدامات لازم انجام پذیرد و با متخلفین به جد برخورد شود.