5. فروردين 1396 - 10:21   |   کد مطلب: 292613
سراب روانسر: مجموع بارش سال زراعی 96-95 در شهرستان روانسر به یمن بارش های اواخر اسفند و طی ماه جاری از مرز نرمال عبور کرد.

به گزارش سراب روانسر، صابر محمدی مدیر اداره هواشناسی روانسر در گفت و گو با سراب روانسر عنوان داشت: طی فعالیت سامانه ی اخیر در آسمان روانسر و در رزوهای ابتدایی سال 96، حدود 40 میلیمتر بارندگی را در روانسر شاهد بوده ایم.

 

 

 

 

محمدی افزود: این مقدار بارش موجب شد تا مجموع کل بارش سال زراعی جاری از مرز نرمال عبور کند و به 407.9 میلیمتر برسد.

 

وی با بیان اینکه این مقدار بارش در حال حاضر سه درصد افزایش را نشان می دهد اظهار نمود: بارش های سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته تا به امروز 35 درصد کاهش را نشان می دهند  هر چند این مورد را باید یادآور شد که سال زراعی 94-95 پربارش ترین سال در روانسر طی سه دهه ی اخیر بوده است.

 

صابر محمدی مدیر اداره هواشناسی روانسر در پایان در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی شهرستان عنوان کرد: با عبور سامانه ی ناپايدار از جو منطقه، در روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، مه صبحگاهي در برخي نقاط و افزايش دماي روزانه، مهمترين پديده هاي جوي در سطح شهرستان خواهند بود.