5. دى 1396 - 21:04   |   کد مطلب: 293967
سراب روانسر: حسین ویسمرادی فرماندار روانسر به روسای بانک های( دولتی،غیردولتی ،موسسات و پست بانک) شعبه شهرستان روانسر در خصوص امهال 2 ساله تسهیلات اعطای نامه نوشت

به گزارش سراب روانسر،  حسین ویسمرادی فرماندار روانسر به روئسای بانک های( دولتی،غیردولتی ،موسسات و پست بانک) شعبه شهرستان روانسر در خصوص امهال 2 ساله تسهیلات اعطای نامه نوشت