15. دى 1396 - 15:45   |   کد مطلب: 294065
سراب روانسر:استکبار جهانی برای بر هم زدن اوضاع کشور سرمایه گذاری می کند

به گزارش سراب روانسر، امام جمعه روانسر اظهار داشت: مسیحیت که خود را پیرو حضرت عیسی و منادی دفاع از حقوق بشر معرفی میکنند و امروز دین و کتاب پیامبرشان را تحریف و باب میل خود تغییر داده اند در بسیاری از ممالک و کشورها دست درازی می کنند. این همه جنگ افروزی و قتل و کشتار انسانهای بی گناه در سراسر جهان با روح مسیحیت و مبارک بودن حضرت عیسی منافات دارد.

ماموستا غفوری حجاب و عفاف را سدی مستحکم در برابر فساد و گناه دانست و گفت : برای در امان ماندن از آسیب های اجتماعی باید به مسئله حجاب و عفاف توجه جدی داشته باشیم.

غفلت، مانع رشد و توسعه جامعه است و دشمن با حیله و مکر از غفلت ها ، در جهت ضربه زدن به ما گام برمیدارد.

امام جمعه روانسر گفت : تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به بیت المال و توهین به مقدسات و ارزش های مردم گناهی نابخشودنی است .

ماموستا ملا عبدالله غفوری ضمن محکوم نمودن اغتشاشات اخیر در کشور افزود: استکبارجهانی برای بر هم زدن اوضاع کشور سرمایه گذاری می کند و برای همگان مشخص شده که استکبار و مخالفان نظام این اغتشاشات را پشتیبانی کرده اند .

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام در جبهه های متعدد مقابل مردم ایران شکست خورده اند و امروز فتنه جدیدی را طراحی کرده اند که بتوانند به نظام ضربه ای بزنند .