21. دى 1396 - 8:21   |   کد مطلب: 294100
طی 24 ساعت گذشته
روانسر بیش از 10 بار لرزید
سراب روانسر: طی 24 ساعت گذشته روانسر بیش از 10 بار لرزید

به گزارش سراب روانسر، دو ماه از زلزله شدید 7.3 ریشتری ازگه می گذرد و همچنان مردم در وحشت خشم زمین شب را به صبح می رسانند

 

طی 24 ساعت گذشته روانسر بیش از 10 پس لرزه را احساس کرده که بزرگترین آن با قدرت 4.7 دهم ریشتر مردم را به بیرون از خانه کشاند

 

زلزله 21  اذر ماه جدا از خسارات جانی و مالی، از لحاظ روحی و روانی نیز تاثیرات مخربی بر کودکان و کهنسالان وارده کرده است