25. دى 1396 - 6:40   |   کد مطلب: 294119
سراب روانسر: " عین الدین رحیمی " در جلسه عصر یکشنبه شورای شهر شاهو با اکثریت آرا به عنوان شهردار شاهو انتخاب شد.

به گزارش سراب روانسر، بعد از عدم تائید حکم مختار ناصری گزینه پیشنهادی شورای شهر شاهو برای شهرداری این شهر،اعضای شورای این بخش در جلسه عصر دیروز عین الدین رحیمی را با حداکثر آرا بعنوان شهردار شاهو معرفی کردند

 

 

 

گفتنی است عین الدین رحیمی اکنون دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است