18. اسفند 1396 - 14:55   |   کد مطلب: 294350
سراب روانسر: پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان روانسر با ماموستا غفوری امام جمعه این شهر دیدار کردند.

به گزارش سراب روانسر، روز گذشته و بمنظور تأکید بر اهمیت منابع طبیعی و روز درختکاری ، پرسنل و ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان روانسر با ماموستا غفوری امام جمعه شهر روانسر دیدار کردند.

 

 

 

 

در این دیدار حسن محمدی ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان روانسر ضمن ارائه گزارش عملکرد اداره مربوط بر اهمیت و حفظ منابع طبیعی تأکید و کرد و از آن بعنوان میراث آیندگان یاد نمود.

 

در ادامه ماموستا ملا عبدالله غفوری امام جمعه شهرستان روانسر بر لزوم راهکارهای مؤثر در حفاظت و حمایت از اراضی ملی تأکید نمود.

 

 ماموستا غفوری همچنین خواستار همفکری بیشتر به منظور مشارکت مردم درحفظ انفال الهی که متعلق به مردم وآیندگان هست شدو