20. خرداد 1397 - 13:58   |   کد مطلب: 294505
بعد از گذشت چندین جلسه نیمه تمام
جلسه شورای شهرستان روانسر تشکیل شد
بعد از گذشت چندین جلسه نیمه تمام بالاخره جلسه شورای شهرستان روانسر تشکیل شد

به گزارش سراب روانسر، 

در این جلسه که با حضور حسین ویسمرادی فرماندار روانسر برگزار گردید بعد از پایان رآی گیری آقای سامان بهرامی بعنوان رئیس شورای شهرستان روانسر، حسین حسین زاده بعنوان نائب رئیس، عزیز محمدی بعنوان نماینده شورای شهرستان روانسر در شورای عالی استان کرمانشاه ، میثم رضایی منشی اول و آقای محمد فتحی بعنوان منشی دوم انتخاب شدند