12. تير 1397 - 22:54   |   کد مطلب: 294566
سراب روانسر: کوه پایه های دهستان حسن آباد بخش مرکزی شهرستان روانسر در مجاورت سایت دفن زباله همه ساله طعمه حریق گاه و بی گاه سایت قرار می گیرد.

به گزارش سراب روانسر، سایت دفن زباله شهرستان روانسر در مجاورت اراضی دهستان حسن آباد واقع در روستای خرم آباد همه ساله تهدیدی برای اراضی منطقه خواهد بود.

 

دفن غیر بهداشتی و رها سازی زباله در دامنه کوه پایه "هاله وره" هرچند موجب آزار و اذیت کشاورزان در فصول کار کشاورزی شده است در نهایت، زراعت و باغات به ثمر نشسته آنان را طعمه آتش خواهد کرد.

 

همه ساله در ایام گرم سال و در اوسط فصل برداشت ،کشاورزان از ترس آتش سوزی سایت دفن زباله سریعتر از موعود مقرر اقدام به برداشت خواهند کرد.

 

نمونه آخر آتش سوزی در تیر ماه سال گذشته بیش از 30 هکتار از اراضی باغی طرح طوبی روستایی زرین چقا طعمه آتش شد.

 

اکنون وقت آن است ستاد بحران شهرستان قبل از هرگونه فوت وقت اقدام به دپو سایت کرده و هرگونه خطر احتمالی را قبل از نمایان شدن آتش، شناسایی و نگذراند مردم کشاورز، بخش مرکزی بلاخص روستاهای مجاور سایت دفن زباله متحمل ضرر گردند.