23. تير 1397 - 20:53   |   کد مطلب: 294596
مدیر امور آب و فاضلاب روانسر:
30 درصد شبکه توزیع آب شهر روانسر فرسوده است
سراب روانسر: مدیر امور آب و فاضلاب روانسر گفت: 30 درصد از شبکه های توزیع آب و 40 درصد شبکه فاضلاب شهر روانسر فرسوده است.

به گزارش سراب روانسر، غفار صالحی مدیر امور آب و فاضلاب روانسر گفت: 16 میلیارد و 930 میلیون ریال امسال برای اصلاح و توسعه شبکه های آب و فاضلاب در شهرهای روانسر و شاهو هزینه شده است.

وی افزود: این اعتبار از محل اعتبارات جاری و مشارکت تعاونی های مسکن مهر برای اصلاح و توسعه 15 هزار متر از شبکه های آب و فاضلاب در شهرهای روانسر و شاهو هزینه شده است.

صالحی مدیر امور آب و فاضلاب روانسر تصریح کرد: با این اعتبار اصلاح و توسعه هشت هزار و 518 متر شبکه توزیع آب با لوله هایی از جنس پلی اتیلن و 6 هزار و 865 متر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله های 2 جداره فاضلابی در اندازه های مختلف انجام گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری روانسر اظهار داشت: این اقدام ها با هدف جلوگیری از هدررفت آب در شبکه های توزیع ، مدیریت مصرف آب ، جمع آوری شبکه های سنتی فاضلاب و از مدار خارج کردن شبکه های فرسوده آب صورت گرفته است.

صالحی با بیان اینکه 30 درصد از شبکه های توزیع آب و 40 درصد شبکه فاضلاب شهر روانسر فرسوده است، ادامه داد: مشکلات در شهر شاهو بیشتر است به گونه ای که 70 درصد از شبکه های توزیع آب و 100 درصد شبکه فاضلاب شهر این شهر فرسوده است که باید این خطوط تعویض و اصلاح شوند.

وی میزان مطلوبیت بهداشت آب شهروندان را مطلوب عنوان و یادآور شد: صد درصد جمعیت شهرهای روانسر و شاهو زیرپوشش تاسیسات آب سالم بهداشتی و 96 درصد روانسر و 91 درصد شهر شاهو نیز زیرپوشش شبکه فاضلاب هستند.