23. شهريور 1397 - 9:47   |   کد مطلب: 295757
سراب روانسر:شکنجه و قتل مرد ۷۴ ساله جواهر فروش، بستگانش را در شوک فرو برد.

به گزارش سراب روانسر، به نقل ازنوداد, دو جوان بیرحم و سنگدل، به جرم شکنجه و به قتل رساندن صاحب جواهر فروشی  در حین دزدی ۳۰۰۰۰۰ پوندی شان مجازات یک  عمر زندان دریافت کردند. 《توماس جرویس》 ۲۴ ساله به همراه 《چارلز مکالی》 ۲۰ ساله ، هفته ها برای انجام نقشه  شوم خود برنامه می ریختند. این دو فرد ، در روز حادثه مرد ۷۴ ساله را که به طرف خانه اش قدم زنان می رفت، داخل ماشینی کشانده و به ضرب و شتم او پرداختند. آسیب دیدگی این مرد به حدی بوده که حتی قسمتی از عضله هایش دچار جراحت شده و هم چنین دنده و ناحیه دست و انگشتانش هم آسیب جدی دیدند. جرویس متهم اصلی به حداقل ۳۳ سال زندان و همدست وی به ۳۰ سال زندان محکوم گردیدند.  نوع قتل آنان، مشارکتی گزارش شده است.