23. شهريور 1397 - 9:59   |   کد مطلب: 295761
سراب روانسر:"علی رستمیان" درگفت وگو با خبرگزاری برنا گفت:هیچ گونه اطلاع ودخالتی درسفراحمدی نژاد به دلفان نداشته ام.

به گزارش سراب روانسر،به نقل ازبرنا ازلرستان؛ علی رستمیان نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسلامی درگفتگوی اختصاصی باخبرگزاری برنا اظهارکرد:منتشر شدن نامه به احمدی نژاد برای سفر به دلفان ازسوی بنده جعلی است.

او تصریح کرد: هیچ گونه ارتباط ورایزنی برای سفر احمدی نژاد به دلفان نداشته ام ودرجریان سفر وی به دلفان نبوده ام و این نامه هیچ گونه ارتباطی با دفتر بنده دردلفان ندارد.