22. مهر 1397 - 10:12   |   کد مطلب: 297135
سراب روانسر: بر اساس آمار عملکرد بودجه، در ۵ ماهه نخست سال جاری در حالی که مالیات مشاغل با رشد ۲۰ درصدی مواجه شده، میزان مالیات دریافتی از کارکنان بخش عمومی تقریبا ثابت مانده است.

به گزارش سراب روانسر، به نقل از پویا، بر اساس گزارش بانک مرکزی تا مرداد ماه سال جاری حدود 7400 میلیارد تومان مالیات بر درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 11.7 درصدی مواجه شده است.

در این مدت 2000 میلیارد تومان مالیات از کارکنان بخش عمومی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نکرده است. همچنین حدود2100 میلیارد تومان مالیات نیز از کارکنان بخش خصوصی وصول شده که مدت مشابه سال 96 حدود 8 درصد رشد کرده است.

در این مدت از صاحبان مشاغل نیز نزدیک به 2700 میلیارد تومان مالیات وصول شده که رشد 20.7 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.