26. بهمن 1397 - 13:59   |   کد مطلب: 299611
سراب روانسر: جمعی از مسئولین بهمراه بخشدار شاهو، در منزل شهدای این شهر حاضر شدند.

به گزارش سراب روانسر، فریق محمودی بخشدار شاهو بهمراه صالحی مدیر آبفا و مسئولین بنیاد شهید در منزل چندین شهید بخش شاهو حاضر شدند.