12. اسفند 1397 - 8:17   |   کد مطلب: 299875
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود
جایگاههای دام شهرستان جوانرود سمپاشی شد
سراب روانسر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود از سمپاشی جایگاه‌های دام در این شهرستان برای مقابله با بیماری‌های انگلی خبر داد.

به گزارش سراب روانسر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود، دکتر احمد امیری افزود: از ابتدای سال جاری اکیپ های شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود با همکاری بخشداران بخش مر;زی و کلاشی ، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در راستای مبارزه با انگل‌های خارجی نسبت به سمپاشی اماکن دامی و بدن دامها با اولویت روستا های حساس اقدام کردند.

 

وی اظهارداشت: انگلهای خارجی بدن دام در دو حوزه اقتصادی و تهدید علیه بهداشت عمومی نقش بسزایی دارند و موجب بسیاری از بیماری های دامی مانند بابزیوز، تیلریوز و... می گردد.

 

رییس شبکه دامپزشکی جوانرود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انگلهای خارجی دام باعث ایجاد کاهش تولید ووزن دام و خسارات اقتصادی زیادی به جمعیت دامی و در نهایت اقتصاد خانوارهای روستایی می شود ، همچنین نقش بسیار موثر این انگلها در انتقال بیماری ها بین جمعیت های دامی و انتقال بیماری از دام به انسان، مبارزه با این انگلها و انجام اقدامات کنترلی در این زمینه همواره لازم و ضروری است.

 

دکترامیری با اشاره به بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله بیماری بسیار خطرناک وکشنده تب کریمه کنگو گفت: این بیماری به راحتی از طریق گزش کنه می تواند به دامها و انسان منتقل شود و بهترین راه مقابله را با این قبیل بیماری ها، کنترل انگلهای خارجی دام به خصوص کنه ها است.

 

وی حجم عملیات سمپاشی صورت گرفته در شهرستان جوانرود را بالغ بر70هزار راس دام سبک و سنگین و اماکن و جایگاه های نگهداری دام در 105روستا اعلام کرد .