13. اسفند 1397 - 19:14   |   کد مطلب: 299929
سراب روانسر: مدیر امور آبفای شهری جوانرود خبر از مرتفع نمودن افت فشار آب محله سنجابی مابین خیابان سنجابی و بازارچه اصلی مرزی خبر داد.

به گزارش سراب روانسر، علی رحمانی با اشاره به اینکه در محله سنجابی بیش از 700 خانوار سکونت دارند گفت: این محله بیش از 5 سال در طول روز به ویژه در زمان پیک مصرف با افت فشار و گاهی هم قطعی آب مواجه بوده و فشار آب شبکه به زیر 2 اتمسفر می رسید که این فشار نیاز ضروری مصارف مشترکین ساکن در محله را در طول روز برآورد نمی کرد.

 

وی با بیان اینکه افت فشار شبکه در این منطقه یکی از نگرانیهای اصلی فرماندار محترم و آبفای شهری جوانرود بود، افزود: نتایج حاصل از پایش شبکه و انجام تست نشت یابی تحلیل و بررسی کارشناسی به روی شبکه خطوط اصلی و فرعی آب، لزوم تقویت فشار شبکه در یکی ازخطوط اصلی شهر را به دنبال داشت.

 

مدیر امور آبفای جوانرود ادامه داد: این امور به محض آنکه شرایط و بستر لازم و تسهیل اجرایی توسط فرماندار فراهم شد، ضمن تهیه اتصالات و تجهیزات مورد نیاز، در یک اقدام ضربتی با یک تیم عملیاتی اجرایی سختکوش علیرغم شرایط سختِ کاری، اقدامات لازم برای تقویت فشار آب محله سنجابی را انجام داد.

 

امور آبفای شهر جوانرود بیش از 14 هزار انشعاب آب و فاضلاب دارد و 38 روستای مسیر خطوط انتقال را نیز تحت پوشش خدمات آبرسانی خود قرار داده است.