29. اسفند 1397 - 8:36   |   کد مطلب: 300150
سراب روانسر: در آخرین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان روانسر از برترین های این حوزه تجلیل شد.

به گزارش سراب روانسر در جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان روانسر که در بیت ماموستا غفوری امام جمعه روانسر برگزار گردید از برترین های آمر به معروف و ناهی از منکر شهرستان روانسر تجلیل شد.