7. فروردين 1398 - 10:37   |   کد مطلب: 300176
سراب روانسرک ماموستا ملا قادری قادری از امام جمعه شهر روانسر دیدار بعمل آورد.

به گزارش سراب روانسر، ماموستا ملا قادری قادری امام جمعه پاوه رو گذشته در بیت امام جمعه روانسر از ماموستا ملا عبدالله غفوری امام جمعه محترم روانسر دیدار بعمل آورد.