26. فروردين 1398 - 11:17   |   کد مطلب: 300543
سراب روانسر: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با انتشار تصویر سه سارق، از کسانی که نسبت به این افراد شکایت دارند خواست به شعبه ۱۲ دادیاری این دادسرای مراجعه کنند.

به گزارش سراب روانسر، به نقل ازروابط عمومی دادسرای استان کرمانشاه, دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با انتشار تصویر سه سارق، از کسانی که نسبت به این افراد شکایت دارند خواست به شعبه ۱۲ دادیاری این دادسرای مراجعه کنند