1. ارديبهشت 1398 - 7:49   |   کد مطلب: 300677
سراب روانسر: سرپرست شبکه دامپزشکی روانسر یکی از وظایف مهم دامپزشکی را پیشگیری از بیماریهای مهم دامی عنوان کرد.

دکتر یاسر علیزاده سرپرس شبکه دامپزشکی شهرستان روانسر در گفت و گو با خبرنگار سراب روانسر، عنوان داشت: واکسیناسیون رایگان دامپزشکی برعلیه تمامی بیماریهای خاص و واگیر ( آبله. تب برفکی. پی پی آر. تب مالت. هاری. لمپی اسکین و ... ) برابر برنامه ی سازمان دامپزشکی همزمان در سراسر کشور تزریق خواهد شد.

 

وی افزود: درحال حاظر مقدمات تهیه و تزریق واکسن بیماری آبله برای جمعیت سبک دامی در دست اقدام است.

 

علیزاده با بیان اینکه سال گذشته 2 بار برای جمعیت دام سنگین و یک بار برای جمعیت دام سبک بصورت رایگان برابر دستور سازمان کل کشور در فصل مناسب تزریق شده است افزود: برنامه واکسن برابر دستوالعمل و زمان بندی سازمان هر ساله در کل کشور تزریق شده و می شود.

 

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان افزود:در زمان مایه کوبی بنا به نوع واکسن 6 ماه تا دو سال ایمنیت میدهد به شرطیکه دامداران قوانین و مقررات بهداشتی و رعایت نمایند.