4. ارديبهشت 1398 - 9:51   |   کد مطلب: 300754
سراب روانسر: مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از رفع تصرف بیش از ۲۵۵ هکتار از اراضی ملی استان در قالب ۲۵۸ فقره طی سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش سراب روانسر، به نقل ازراه دانا؛ انشااله کولانی در گفتگو با خبرنگار   شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، از رفع تصرف، خلع ید، تخلیه و قلع و قمع ۲۵۸ فقره اراضی ملی با حکم قضایی طی سال ۹۷ خبر داد.

 وی تصریح کرد: آمار فوق مربوط به پرونده هایی است که در سال ۹۷ منتج به رای شده و احکام صادره نیز برای آنها اجرا شده است.

۱۸۸ فقره از اراضی رفع تصرف شده در حوزه مرتع و ۷۰ فقره در حوزه جنگل است
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه، مساحت اراضی ملی رفع تصرف و خلع ید شده را بیش از ۲۵۵ هکتار عنوان کرد.
این مسئول تصریح کرد: از این میزان ۱۸۸ فقره با مساحتی بیش از ۱۷۴ هکتار مربوط به اراضی ملی در حوزه مرتع و ۷۰ فقره با بیش از ۸۱ هکتار مربوط به اراضی ملی در حوزه جنگل بوده است.

بیشترین اراضی ملی رفع تصرف شده از نظر مساحت مربوط به کرمانشاه است
وی بیشترین میزان اراضی ملی خلع ید شده از نظر مساحت را مربوط به شهرستان کرمانشاه با ۶۵ هکتار مساحت در قالب ۷۰ فقره عنواگ کرد.
کولانی تصریح کرد: از این میزان ۹ فقره با مساحت بیش از ۷ هکتار در حوزه جنگل و ۶۱ فقره با مساحت بیش از ۶۵ هکتار در حوزه مرتع بوده است.
وی بیشترین فراوانی از نظر مساحت را پس از شهرستان کرمانشاه، مربوط به شهرستان اسلام آباد غرب با ۳۲ فقره به مساحت بیش از ۴۸ هکتار دانست و تصریح کرد: از این میزان ۲۶ فقره به مساحت بیش از ۴۱ هکتار مربوط به حوزه جنگل و ۶ فقره به مساحت بیش از ۷ هکتار مربوط به حوزه مراتع است.

رفع تصرف بیش از ۳۱ هکتار از اراضی ملی در شهرستان قصرشیرین
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از رفع تصرف، خلع ید، تخلیه و قلع و قمع ۳۱ هکتار از اراضی شهرستان قصرشیرین در قالب ۱۴ فقره طی سال ۹۷ و در حوزه مراتع خبر داد و گفت: شهرستان قصرشیرین پس از کرمانشاه و اسلام آباد غرب جایگاه بعدی را از نظر مساحت دارد.
کولانی جایگاه بعدی را مربوط به  سرپل ذهاب دانست و گفت: طی سال گذشته بیش از ۲۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان سرپل ذهاب در قالب ۲۳ فقره طی اجرای احکام قضایی خلع ید، تخلیه و قلع و قمع شده‌اند.
این مسئول افزود: از این میزان ۵ فقره با مساحتی بیش از ۴ هکتار مربوط به جنگل و ۱۸ فقره با مساحتی بیش از بیست و یک هکتار مربوط به مراتع بوده است.

رفع تصرف بیش از ۲۱ هکتار از اراضی شهرستان ثلاث باباجانی
وی اشاره ای به دیگر شهرستان های استان نیز داشت و گفت: طی سال ۹۷ بیش از ۲۱ هکتار از اراضی شهرستان ثلاث باباجانی در قالب ۱۹ فقره، شامل ۴ فقره به مساحت بیش از ۳ هکتار در حوزه جنگل ها و ۱۵ فقره با مساحت حدود ۱۸ هکتار در حوزه مراتع طبق احکام قضایی صادره رفع تصرف، خلع ید، تخلیه و قلع و قمع شده است.

این مسئول میزان اراضی رفع تصرف شده در شهرستان گیلانغرب را ۱۱ هکتار در قالب ۱۳ فقره عنوان کرد و گفت: تمام پرونده ها در حوزه مراتب بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از رفع تصرف ۲۰ مورد از اراضی ملی در شهرستان صحنه به مساحت بیش از ۵ هکتار در حوزه مراتع طی مدت مذکور خبر داد.
وی افزود: همچنین در سال ۹۷ بیش از ۵ هکتار از اراضی شهرستان پاوه در قالب ۱۳ فقره رفع تصرف شده که از این میزان ۸ فقره به مساحت بیش از ۲ هکتار مربوط به مراتع و ۵ فقره با مساحت حدود ۳ هکتار مربوط به حوزه جنگل ها بوده است.
 مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه اراضی رفع تصرف شده در شهرستان جوانرود را ۸ فقره به مساحت بیش از ۸ هکتار در حوزه جنگل عنوان کرد.
وی همچنین از رفع تصرف، خلع ید، تخلیه و قلع و قمع ۱۳ فقره از اراضی ملی شهرستان دالاهو طی اجرای احکام قضایی خبر داد و گفت: طی این احکام بیش از‌ ۱۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شده است که از این میزان ۱۱ فقره با مساحتی بیش از ۱۲ هکتتر در حوزه جنگل ها و ۲ فقره با مساحتی حدود ۳ هکتار در حوزه مراتع بوده است.
وی اراضی رفع تصرف شده در شهرستان روانسر را طی سال ۹۷ بیش از ۳ هکتار در قالب ۵ فقره عنوان کرد و گفت: از این میزان ۳ فقره با مساحتی بیش از ۱ هکتار در حوزه مرتع و ۲ فقره با مساحتی حدود ۲ هکتار مربوط به حوزه جنگل بوده است.
کولانی از رفع تصرف،خلع ید، تخلیه و قلع و قمع بیش از ۷ هکتار از اراضی شهرستان سنقر در قالب ۱۴ فقره طی اجرای احکام قضایی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: همه اراضی مذکور در حوزه مراتع بوده است.

رفع تصرف حدود ۱ هکتار از اراضی ملی در شهرستان کنگاور
 مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه اراضی رفع تصرف شده در شهرستان کنگاور طی سال ۹۷ را حدود ۱ هکتار در قالب ۵ فقره اعلام کرد که همه اراضی در حوزه مرتع بوده اند.
وی گفت: از بیش از ۲۵۵ هکتار اراضی رفع تصرف شده در استان کرمانشاه طی اجرای احکام قضایی طی سال ۹۷ بیش از ۶ هکتار نیز مربوط به شهرستان هرسین در قالب ۹ فقره در حوزه مراتع بوده است.
این مسئول در پایان خاطر نشان کرد:  ۲۵۵ هکتار اراضی مذکور در قالب ۲۵۸ مورد مذکور طی سال ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام قضایی آنها نیز در سال ۹۷ به مرحله اجرا در آمده و این اراضی رفع تصرف، خلع ید، تخلیه و قلع و قمع شده است