8. ارديبهشت 1398 - 9:34   |   کد مطلب: 300872
سراب روانسر: وزیر ارتباطات گفت: دستکاری در نظرسنجی صداوسیما توسط یکی از کارکنان اسپانسر یک برنامه حاضر در نظرسنجی صورت گرفته است

به گزارش سراب روانسر، به نقل از برنا؛ وزیر ارتباطات گفت: دستکاری در نظرسنجی صداوسیما توسط یکی از کارکنان اسپانسر یک برنامه حاضر در نظرسنجی صورت گرفته که این فرد آرا را به سود خود تغییر داده است . انگیزه او باید در بررسی های پلیسی مشخص شود.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره نتیجه بررسی دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما نوشت: بر اساس گزارش بررسی وقایع فنی، دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما توسط احدی از کارکنان اسپانسر یکی از برنامه های حاضر در نظرسنجی صورت گرفته است که آرا را به سود خود تغییر داده است. انگیزه این فرد یا امر باید در بررسی های پلیسی مشخص شود. اواخر سال گذشته بسیاری از مردم از تقلب در جشنواره جام جم و جمع آوری ارا برای برنامه برنده باش خبر دادند.