9. ارديبهشت 1398 - 7:19   |   کد مطلب: 300894
سراب روانسر: وقفه بارشی رخداده و تداوم آن تا حدوداً اوایل دهه سوم اردیبهشت، نگرانی کشاورزان را دو چندان کرده است و به نظر می‌رسد، وضعیت بارش طی دهه سوم تا حدودی متحول گردد و شرایط وقوع بارش طی این دهه مساعدتر برآورد میگردد.

به گزارش سراب روانسر، صابر محمدی رئیس اداره هواشناسی روانسر در گفتگو با سراب روانسردر گزارشی با عنوان "بهار ۹۸ تداوم ناهنجاری اقلیمی" به تحلیل و تشریح وضعیت بارشهای فروردین و اردیبهشت ماه پرداخت و افزود: اردیبهشت در حالی آغاز شد که تب و تاب سیل و بارش های سیل آسا هنوز نخوابیده است، و اخبار سیل در صدر سایر اخبار قرار دارد و کنترل سیلاب'ها جهت به حداقل رساندن خطرات احتمالی مهمترین دغدغه طی فروردین بود.

 

رئیس اداره هواشناسی روانسر افزود: ماه اردیبهشت کاملاً متفاوت ظاهر شد و بارش های رخ داده طی این ماه تاکنون غیر یکنواخت بوده و در صورت تثبیت نقشه ها طی ده روز آینده بارش مؤثری در منطقه پیش بینی نمیگردد؛ هر چند بارش های مناسب سال زراعی جاری تا اواخر فروردین، شرایط مساعدی را برای محصولات کشاورزی فراهم نموده و در برخی نقاط حتی خسارت زا( بعلت ماندایی شدن و بروز بیماریهای قارچی و تاخیر در کشت های بهاره) نیز بوده.

 

محمد افزود:با این تفاسیر بایستی عنوان داشت که، از نظر کشاورزی پراکنش بارش اهمیت بیشتری دارد و حداقل دو بارش موثر طی اردیبهشت برای رفع نیاز آبی غلات ضروری به نظر می‌رسد.

 

محمدی رئیس اداره هواشناسی روانسر تصریح کرد:وقفه بارشی رخداده و تداوم آن تا حدوداً اوایل دهه سوم اردیبهشت، نگرانی کشاورزان را دو چندان کرده است و به نظر می‌رسد، وضعیت بارش طی دهه سوم تا حدودی متحول گردد و شرایط وقوع بارش طی این دهه مساعدتر برآورد میگردد.

 

وی در پایان افزود: با نگاه خوش بینانه به خروجی مدلها، احتمال وقوع بارش های نزدیک نرمال طی این ماه وجود دارد و با توجه به ماهیت بارش های این ایام از سال، که بیشتر ماهیت رگباری دارد، وقوع تگرگ در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود، مضافاً اینکه احتمال تداوم بارش های رگباری و غالبا مقطعی طی نیمه اول خرداد وجود دارد.