21. ارديبهشت 1398 - 8:09   |   کد مطلب: 301175
حکایت مادرمهربان جوانرودی که بارفتنش هم مادری کرد
مادر جوانرودی نجات بخش جان 5 بیمار شد
سراب روانسر: با اهدای عضو بانو مرحومه آمنه سیدزاده که به دلیل سکته مغزی پزشکان ازدرمان این مادر مهربان نا امید شدند اولین اهدای عضو در سال 98 در جوانرود به ثبت رسید.

به گزارش سراب روانسر، برابر اعلام کمپین مهربانی های جوانرود مادر جوانرودی با اهدای عضو جان 5 بیمار نیازمند را نجات داد

 

بانوی مرحومه آمنه سیدزاده که به دلیل سکته مغزی پزشکان از درمان این مادر نا امید شده بودند خانواده بزرگوار این بانو (مادر و دو فرزند) در حالی فرم رضایت اهدای عضو را امضا نمودند که هنوز به آغوش گرم مادر نیاز داشتند

 

سخاوت و بخشش خانواده سیدزاده با رضایت به اهدای عضوعزیزشان برای اولین بار در جوانرود نهال امید در دل پنج بیمار نیازمند به ثمرر ساند.