6. خرداد 1398 - 9:59   |   کد مطلب: 301443
سراب روانسر: شبکه فاضلاب بازارچه مرزی شهر جوانرود مجددا وارد با گذشت بیش از 4 سال وارد مدار گردید

به گزارش سراب روانسر، علی رحمانی مدیر امور جوانرود در گفتگو با سراب روانسر گفت نزدیک به 4 سال پیش پشت بازارچه مرزی بعلت فرسودگی پی دیواره کانال ابروی شهرداری دکه های فلزی بعنوان بازارچه مرزی معروف گردیده دچار فرونشست گردید و برای دومین بار بین کوچه بهار 6 الی 4 مجددا پدیده فرونشست تشدید گردید و بار دیگر نگرانی و دغدغه اصلی برای مدیریت شهری بوجود آورد.

رحمانی گفت؛ از طریق کانال های فضایی مجازی گلمندی و حجمه های زیادی غیر کارشناسی بر علیه ابفای شهری بوجود آمد این امور ضمن پی گیری و ایجاد بستر مناسب به منظور بازسازی و اجرای شبکه فاضلاب موفق گردید ضمن حفظ ایمنی کارگاه بصورت اساسی و رعایت اصول فنی با عنایت به صعوبت و شرایط سخت کاری با تلاش وجدیت تمام پس از 24 ساعت مجددا پس از 4 سال شبکه فاضلاب را مجددا وارد مدار نماید

رحمانی گفت :فرماندار محترم در این مدت بصورت ویژه تاکید قابل توجهی برای رفع مشکل بصورت اساسی بودن و خوشبختانه با مساعدت های قابل ستایش ایشان این موضوع در این نقطه حساس شهری برای همیشه مرتفع گردید.

رحمانی در پایان گفت :قبل از ورود اینجانب به شهر جوانرود توسط کارشناسان زیر مجموعه این نقطه حساس یاد آوری گردیده بود و جزء برنامه کاری ابفای شهری قرار گرفته بود اما بارندگیهای خوب سال جاری باعث گردید در این نقطه حساس مجددا پدیده فرونشست تشدید گردد و زودتر از موعد مقرر عملیات بهسازی و اجرای شبکه فاضلاب مجددا وارد مدار گردد.