7. خرداد 1398 - 12:16   |   کد مطلب: 301448
در راستای تعالی و هدفمند کردن مسیر مطالعه
نشست کتاب خوان در روانسر برگزار می شود
سراب روانسر: در راستای تعالی و هدفمند کردن مسیر مطالعه نشست کتاب خوان در روانسر برگزار می شود

به گزارش سراب روانسر، این سلسله نشست ها در راستای تعالی و هدفمند کردن مسیر مطالعه تمامی قشار جامعه بدون محدودیت جنسی،سنی،شغلی،موقعیت اجتماعی و شهروندی در روانسر برگزار می شود.

برای هرچه غنی تر کردن این مهم،چندین مقولۀ تجربی بایستی مد نظر باشد تا این حلقۀ علمی – فرهنگی با سطح بالاتر و هرچه بیشتر تداوم پیدا کند.

الف)مؤلفه هایی جهت ارائۀ کتاب:

1.فیش برداری و یادداشت برداری به همراه شماره صفحات و سطرهای مشخص شده.

2.جهت موازنۀ مستند مطالب ارائه شده با متن اصلی کتاب،از عین جملات و اصطلاحات کتاب نیز استفاده شود.

3.با مطالعۀ هرچه بیشتر،دایرۀ لغات و چینش جملات در ترکیب و پیکربندی متن خلاصه شده نقش بسزایی می یابد.

4.طوری متن کتاب ارائه یا خلاصه شود که جذابیت کتاب و رگه های اصلی معنی به مخاطبان القا شود بطوریکه شخص به سمت مطالعۀ تمام متن کتاب نیز تحریک شود،البته این تعریف و تمجید باید ضمیمۀ علمی داشته باشد و نه صرف احساسات و علاقۀ شخصی ارائه دهنده نسبت به کتاب مورد نظر.

5.کتاب؛محیط امن و عیش سلامت روانی است و بی شک خانواده ها با هر ایدۀ فکری که داشته باشند،به این جریان اذعان و اعتراف دارند،در مقابل فضای ناسالم و مسموم مجازی و کانال های غیر متعارف،بدون هیچگونه سندیت علمی و بعضاً اخلاقی.

6.این فرصت مطالعاتی،فضای خوبی برای به اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات می باشد.

7.پالایش این ظرفیت های بالقوه و پتانسیل های وجودی افراد،ناگزیر باید از صافی«خواندن»عبور کند تا به نقطه هدف مطلوب برسد.

ب)نتایج درازمدت کتابخوانی:

1.تثبیت شخصیت های بهنجار اجتماعی و تبلور آن در حقوق شهروندی و اجتماعی.

2.انعطاف سالم اخلاقی و تبیین چالش های غیر قابل پیش بینی شده و تنش های نامعمول خانوادگی.

3.بالابردن سطح آستانه تحریک افراد در برخوردهای خانوادگی با تک تک افراد خانواده و در سطح بالاتر جامعه.

4.تناسخ و هماهنگی روحی افراد جامعه و التذاذ فکری از وجود همدیگر برای پیشبرد اهداف منطقی و تعریف شده روابط تفهیم و تبیین شده.

5.مورد دیگر که شاید بتوان گفت مختص قشر دانش آموزان باشد؛بالابردن سطح یادگیری و ذهن انتزاعی از نظر کمی و کیفی و ارتقای سطح سلامت و ضریب ایمنی برای آیندۀ شغلی بهتر.