31. خرداد 1394 - 23:54   |   کد مطلب: 284722
سراب روانسر: همین چند روز پیش کاروانی با دستان بسته فضای این سرزمین را عطراگین کرد، کاروانی که ترجمان مظلومیت مردمان سرزمین مادری من بودند.

به گزارش سراب روانسر، یادداشت سردبیر

 

خوش آمدید کبوتر های سرخ کفن. خوش آمدید که این روزها عجب دل مان هوایتان را کرده بود.

 

خوش آمدید که این روز ها حال وهوای جبهه ها را به خود گرفته خیابان های این شهر.

 

 

بوی بانوای کاروان در همه جای این سرزمین به گوش می رسد.

آن روزها خاک وطنم را به نشانه گرفته بودند وشما چقدر عاشقانه ایستادید و دفاع کردید و سربلند شدید.

چشمه اشک مادرهایتان دیگر خشک شده.همین چند روز پیش بود مادر شهید گمنام کوچه ما فوت کرد. هر روز کوچه را در انتظار گمشده اش آب و جارو می کرد.

این روزها باز هم مردمان خاکریز روبرویتان عزم شان را جمع کرده اند.

این روزها دهان های با حقد وغضب باز شده شان بازم یاد آور 8سال جنگ ناجوانمردانه در این سرزمین است.

این روزها خیلی ها در خواب غفلتند و دنبال فرش قرمزی برای پهن کردن.

این روزها خیلی ها می خواهند بگویند یادشان رفته معنای دشمنی های با این سرزمین را.

این روزها معنای تعامل عجیب تغییر کرده.

این روزها خیلی ها مانند کبک سر در برف اند ونمیدانند معنای تعامل شان چیزی مانند همین عراق ومصر ولیبی وخیلی جاهای دیگر است.

این روزها خط امام هم تغییر کرده.خاطرات عجیب وغریب امام (ره) را که هیچکس یادش نمی آید را بازگو می کنند.

این روزها آنسوی خاکریز نمیگذارند تمرین بازی والیبالشان را کسی نگاه کند واین سوی خاکریز بعضی ها می گویند بازدید مراکز نظامی ما اشکالی ندارد.

خوشا بحالتان که به فکه می رفتید!! این روزها فرمان کشتار مسلمین را از کنار مکه صادر می کنند.

آری!!!این روزها خیلی تغییر کرده.

این روزها خیلی ها جرات امضا کردن گزاره برگ ملی مردم ما را ندارند.

خوش آمدید پرستو های سبک بال دست بسته.

خوش آمدید شاید آمدنتان تلنگری باشد برای خیلی های

خوش آمدید شاید این روزها یادشان بیفتد به کجا چنین شتابان!!!؟؟

خوش آمدید که با دستان بسته عزت ملی را تفسیر کردید

خوش آمدید پرستوهای دست بسته بگذار خیلی ها بدانند قلب شکسته مادرهایتان را نمیتوان بذل و بخشش کرد

خوش آمدید بگذار آنهایی که سال هاست از اعتبار شما می نوشند و آقازاده شده اند بدانند آقا زاده کسی است که دلش برای دستان بسته پدرش تنگ شده.

بگذار انسوی خاکریز بدانند با همه گزینه هایشان باز هم حتی بادستان بسته حریف ما نمی شوند.

خوش آمدید که بهترین وقت آمدنتان بود.

خیالتان راحت!!هیچکسی اجازه ندارد بر سر دست های بسته تان مذاکره کند