29. شهريور 1394 - 14:06   |   کد مطلب: 287276
سراب روانسر: چندین سال است ملت با حساب دو دو تا چهار تایِ، چرتکه های کهنه بازاری که تنها زارش برای مردم باقی مانده است حساب یارانه را می کنند، و به هوای یارانه راهی بازار می شوند.

به گزارش سراب روانسر، یارانه نقدی در حالی تا سه ماه دیگر پنج سال را تمام و وارد شش سالگی می شود که هستند کسانی فقط چشم به راه یارانه می باشند و آن طرف قضیه چشم دولت به دستان مردم است.

 

 

 

 

این روزها تقویم ملی بر اساس تاریخ واریز یارانه تنظیم می کنند، یارانه ای که کمتر از یک نصف روز در حساب سرپرستان خانواری است که باید خرواری از قبوض را با آن پرداخت کنند.

 

 

وقتی شب واریز یارانه های فرا می رسد، سرپرستان خانوار دلهره ی این را دارند که مبادا اسمشان به نام ثروتمند و به کام سازمان هدفمند حذف شود و حذف می شوند کسانی که نیازمندند و آن طرف، باز واریز می شود به حساب سر ریز از یارانه و کارانه ی دولت مردان !!!

 

 

قضیه از آنجایی جالب تر می شود که وزیر اقتصاد شب واریز یارانه را مصیبت می داند و می گوید:

 

 

"شب واریز یارانه برای ما  شب مصیب عظما است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست"

 

 

جناب وزیر شما اختلاسات دانه درشت ها را چه می دانید ؟!

 

اختلاسات آقا زادگان را در جریان که هستید !!! آن را چه می خوانید؟!

 

یک شبه فراز فرشیان به عرش نشینان را در چه می دانید؟!

 

 

به نظرتان هیچ مصیبتی دیگری بجز یارانه ی پیر مردان و پیر زنانی که تنها عایدیشان همین یارانه است وجود ندار ؟!

 

 

هیچ اختلاس دیگری وجود ندارد !!! هیچ ارزی از مرز ...

 

هیچ مشکلِ دیگری وجود ندارد ؟!

 

 

جناب وزیر خیالت راحت یارانه تنها یک نصفِ روز در حساب سرپرستان است و صبحِ همان شبِ "مصیبت وار " با خروار ها قبض در دست مردم، ملت چیزی بیشتر از آنچه را که شما بعد از یک ماه در اختیار آنها قرار دادی یک ساعته بدون هیچ هدفمندیِ جهت داری بحساب دولت خواهد ریخت.

 

 

خیالت تخت و دلت قرص : پایان شب سیاه سپیدی است