19. اسفند 1395 - 22:02   |   کد مطلب: 292429
سراب روانسر: با وعده نزدیک به انتخابات دولت، ان شاء ا.. بعد از انتخابات سهام عدالت خواهیم گرفت.

به گزارش سراب روانسر، یادداشت سردبیر؛ این روزهای هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم دل دولت به رحم خواهد آمد و میخواهد به نحوی جبران زحمت این همه مدارای مردم را بکند.

 

 

 

 

 اما هرچه به این نوع تبلیغ انتخاباتی نگاه خواهیم کرد این گرفتن سهام عدالت به مثال ان شاء ا... ملانصرالدین می ماند است.

 

روزی همسر ملانصرالدین از او پرسید:

 

فردا چه می کنی؟

 

گفت: اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه می روم و اگر بارانی باشد به کوهستان می روم و علوفه جمع می کنم.

 

همسرش گفت: بگو ان شاء الله

 

او گفت: ان شاء الله ندارد فردا یا هوا آفتابی است یا بارانی.

 

از قضا فردا در میان راه راهزنان رسیدند و او را کتک زدند.

 

ملانصرالدین نه به مزرعه رسید و نه به کوهستان و مجبور شد به خانه بازگردد.

 

همسرش گفت: کیست؟

 

او جواب داد: ان شاء الله منم.

 

اکنون ما هم باید بگوئیم ان شاء الله سهام عدالت را خواهیم گرفت.