4. آبان 1396 - 8:15   |   کد مطلب: 293667
یادداشت میهمان/
بیدار باش به وقت کتاب
سراب روانسر: کتابخانه های عمومی فضای حقیقی و امن فرزندان ما هستند نه فضاهای ناایمن غیر حقیقی.

به گزارش سراب روانسر، یادداشت قهرمان رحمانی فعال فرهنگی

نمی دانم از بس تکرار این قضیه و بسامد «می دانم ها» زیاد شده که فکر کنم تذکر و یادآوری های مکرّر راه به جایی نبرد؛بعضاً راهکار هم داریم و با صدای محکم می گوییم:می بایستی کنترل شود،می باید هدفمند شود،اصلاً بایستی فرهنگ استفاده را بلد شد. همه تئوری می دهیم و البته هیچ حرکت عملی نمی کنیم.

 

زنگ خطرهای قتل،پایین آمدن آستانه تحریک،واکنش های شدید به تنش های معمول روزمره،خودکشی،اعتیاد،مشکلات خانوادگی،مشکلات جسمی- پزشکی از جمله انواع آرتروزها،ضعف چشم و... همه و همه دیگر به ناقوس و طبل تبدیل شده اند.گوش فلک کَر شد و ما هم ناشنواتر.

 

هر روز در گوشه ای از این جامعه،خانواده ای داغدار می شود.همراهان عزیزم،شاید فردا خانوادۀ من و تو باشد که طعمۀ این مهمان اجباری شود.این فضای غیر حقیقی و موهوم را زیاد درگیر حقیقت نکنید.خبرهای بد را اگر چه واقعیت هم داشته باشند و بی شک یکی از سرچشمه های نامبارک آن می تواند همین استفادۀ بیش از حدَ متعارف باشد را اشاعه ندهید،فوروارد کردن مطالب به ظاهر علمی و بدون منبع و – عذرخواهی میکنم – نشخوار هضم نشده و کج و معوج را کنار بگذارید.

 

اگر در پی مطالعه و البته تثبیت شخصیت بهنجار اجتماعی،فرهنگی و خانوادگی هستید،کتاب – این بهشت کاغذی – را در بطن زندگی تان دوباره محسوس کنید،لمس کنید.کتاب را در دسترس تمام افراد خانواده قرار دهید.کتابخانه های عمومی فضای حقیقی و امن فرزندان ما هستند نه فضاهای ناایمن غیر حقیقی.

بخاطر خدا،خودتان را دریابید.