3. آذر 1396 - 20:43   |   کد مطلب: 293789
سراب روانسر: نگذاریم زلزله،تزلزل روانی ایجاد کند

به گزارش سراب روانسر، یادداشت قهرمان رحمانی فعال فرهنگی: در پی زلزله ای که در بعضی مناطق کرمانشاه رخ داد و خسارات جانی و مالی نیز به دنبال داشت،پس لرزه هایی نیز گاه و بیگاه احساس می شود که از نظر علمی،این پس لرزه ها تخلیه انرژی های مضاعف زمین است و از انباشتگی و انفجار زلزله های شدید کاملا غیرقابل پیش بینی زمان و مکان پیشگیری می کند،امانتیجۀ این جریان،ناگفته پیداست که وقوع زلزله ای به این بزرگی حداقل حدود200 تا 300 سال دیگر در این منطقه بدلیل وجود کوههای سنگین و عدم استعداد لرزش،ممکن نیست.لذا باید این ریز لرزه ها را به فال نیک گرفت.

حال بحث بر سر این قضیه است که ما خودمان از نظر اجتماعی- فرهنگی،چقدر می توانیم مدیریت بحران روانی،اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم.انصافاً تا شایعۀ نامعتبری مبنی بر وقوع ریز لرزه می شنویم،بعد از یک دقیقه صف پمپ بنزین و گاز اتومبیل ها در حدّ نامتعارفی طولانی می شود.

بعضاً به جریانات بی اساس دامن مضاعف می زنیم.

خب،طبیعتاً ابتدا به ساکن هر موجودی بقاست و نهایتاً مرگ.حالا کیفیت این جریان چگونه پیش برود نیز به دست کسی نیست و قاعدتاً قابل مسیر دادن هم نیست.

بحثی کوتاه که اینجا پیش می آید،دعوت به آرامش و حفظ شأن انسانی هر شهروند و کمک به دیگران است نه به دنبال بعضی هیجانات زودگذر،همدیگر را زیر دست و پا لِه کردن و فراموش کردن.