15. آذر 1396 - 21:07   |   کد مطلب: 293841
یادداشت میهمان:
مثنوی،رمزنامۀ عرفان
سراب روانسر: مثنوی،رمزنامۀ عرفان

به گزارش سراب روانسر، یادداشت قهرمان رحمانی فعال فرهنگی

مثنوی،رمزنامۀ عرفان

مثنوی ارجاعات قبل و بعد دارد،بسامد بالای انسجام این گزینه نگارشی ،بطوریکه انگار در موقع سرودن اولین بیت از آخرین بیت خبر داشته و اشرافیت معنایی کاملی دارد.بر خلاف کتابی مثل تاریخ بیهقی که علیرغم مستند بودن از نظر تاریخی،گسیختگی معنا از نظر نویسندگی شاید بصورت غیر مشهود،اما با دقت نظر میشود به این راز پی برد.

این کتاب منحصر بفرد،چنان ساختار امروزی و باید گفت آینده نگری دارد که حتی قوانین نگارش و قالب های آکادمیک نیز باید خود را با آن تطبیق دهند تا قبول عام و خاص علمی و عملی بیابند.تنیدن معنا، لفظ،تمثیل،ضرب المثل های خاص الخواص شاهانه و کاخ نشین،تجربیات عام العوام کوخ نشین و چینش این عبارات و اصطلاحات،بدون کوچکترین تنش،عرصۀ جولان در میدان معنا و فراخی گسترۀ کهکشان و نه دایرۀ لغات این خطیب زادۀ خراسانی را بدون کوچکترین تردید بر شرق و غرب و با هر ایدۀ مذهبی و دینی آوار می کند که جز تسلیم در برابر عظمت معنا و عبارت با چاشنی عرفان علمی و عملی راه دیگری برای مخاطبان بدون در نظر گرفتن مرز جغرافیایی و ایدئولوژی نمی گذارد.

نغز گفته ها،رعایت حال مخاطب،روایی تمثیلی،ایجاز و اطناب بجا،لفظ های فاخر و بعضاً به ظاهر سخیف،اشارات کوتاه اما عمیق،نگرشی ورای عالمان علم حدیث در ظل تب و تاب فقه و شرع،سوزهای مناجات شبانه،گفتار و شنیدار مناظره ای و در موضع قدرت نشستن عشق در لوای تبیین عقل معرفت اندیش و نه صرف عقل مصلحت اندیش،صفحات اندیشه را چنان بند به بند ورق می زند که نفس مسیحایی مولانای بزرگ،در سطر سطر این رمز نوشته،لحظه به لحظه تداعی می شود.