24. تير 1397 - 7:39   |   کد مطلب: 294597
سراب روانسر: طول دوره گرما تا بیستم مرداد در منطقه تداوم دارد و از بیستم مرداد ماه میانگین دمای هوا تدریجا کاهش میاید.

به گزارش سراب روانسر، صابر محمدی رئیس اداره هواشناسی روانسر عنوان کرد: علیرغم خنک بودن هوا طی اردیبهشت و خرداد، تابستان با گرمای ناگهانی آغاز شد. میانگین دمای هوا تا به امروز بیشتر از نرمال و سال گذشته بوده است. موج گرمای 19 تا 21 تیر کاملا محسوس بود بنحویکه طی دو روز متوالی (19 و 20 تیر) بیشینه دما در روانسر به 41 درجه سانتیگراد رسید و در روزهای 11 و 21 این ماه دمای 40 درجه نیز ثبت شده است.

تاکنون تعداد روزهای با دمای بالای 38 درجه 16 روز گزارش شده که بیانگر وقوع دمای بالا طی این مدت بوده است. وقوع چنین دماهایی طی سنوات گذشته مسبوق به سابقه بوده و در آمار طولانی مدت روانسر بیشینه دمای 41.4 درجه سانتیگراد نیز به چشم می‌خورد. بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر کاهش دما طی 48 ساعت آینده است. اما این کاهش دما موقتی است و مجددا دمای هوا از روز سه شنبه با روندی آرام افزایش خواهد یافت. بر اساس آمار طولانی مدت روانسر، طول دوره گرما تا بیستم مرداد در منطقه تداوم دارد و از بیستم مرداد ماه میانگین دمای هوا تدریجا کاهش میاید