25. شهريور 1397 - 13:12   |   کد مطلب: 295926
یادداشت سیدعلاالدین حیدری
نشانه های همدلی
سراب روانسر: سیدعلاالدین حیدری همدلی را می توان تنها رمز پیروزی کشور دانست

به گزارش سراب روانسر، یادداشت سیدعلاالدین حیدری ایران برای ایرانیان همان نسخه شفابخشی است که می تواند خنثی کننده توطئه دشمنان باشد .

ایران یعنی پازل زیبایی از اقوام و مذاهب ایرانی که در کنار هم بطور معناداری به ایران نقش بخشیده اند .

قطعا پرداختن به مطالبات و خواسته های این اقوام و مذاهب می تواند مستحکم کننده ایرانیت ایران باشد .

در ناامیدی های پیش آمده خبرهایی می رسد که نشان از روشن بودن شعله های امید می دهد.

" حمیرا ریگی زنی ایرانی بلوچ اهل سنت قرار است سفیر جمهوری اسلامی در کشور برونئی گردد "

شنیدن این جنس از خبرها فارغ از ارزش و اعتبار پست و جایگاه آنها ، اهمیت نرم و استراتژیکی دارند .

اینکه زنی اهل سنت از قوم بلوچ سفیر می شود یعنی تابوی بکارگیری نخبگان اهل سنت شکسته شده است .

یعنی پرداختن به مطالبات اهل سنت یک استراتژی لازم است .

اینکه اهل سنت را سفیر می کنند یعنی در رده های دیگر هم می شود اقداماتی مثبت انجام داد .

قطعا دکتر ظریف بهمراه رئیس جمهور برای این اقدام خود تحلیل های عمیقی دارند و این برای ما مهم است .

هر چند قبلا هم یک کرد اهل سنت سفیر شده است .

اما این انتخاب جای امیدواری ویژه ای دارد چراکه هم زن است و هم اهل سنتی که در میان محروم ترین نقطه کشور رشد یافته است .

پیام مهم این انتصابات از دو منظر قابل تامل است .

اول- به همه کسانیکه استفاده از اهل سنت را نمی پسندند و یا در اولویتشان نیست پیام می دهد که کشور به این همدلی ها بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد و توجه به نخبگان اهل سنت یک الزام است نه یک امر مباح ...

دوم - به ما هم پیام میدهد که امید را نباید به یاس تبدیل کرد هرچند توقعات از دولتی که خواستگاه اصلی اش اهل سنت بود بیشتر از اینها است . اما این نشان از آن دارد که پیگیریها و همدلی ها نتیجه خواهد داد .

لذا هم مسئولین و هم ما اهل سنت باید بدانیم هیچکس و هیچ برادر خوانده ای برای ما ایرانیان ایرانی ، غمخوار و یار راستین نمی باشد .

قطعا رمز پیروزی همان همدلی ما است که باید تقویت و تعمیق گردد.