18. بهمن 1397 - 15:21   |   کد مطلب: 299476
سراب روانسر: فرماندار رواسنر پیرو اظهارات اخیر در خصوص استاندار کرمانشاه مطالبی را یادآور شد.

به گزارش سراب روانسر، یادداشت حسین ویسمرادی فرماندار روانسر را ادامه می خوانید:

در روزهای اخیر مصاحبه ای از همکار گرامی جناب اقای سنجابی در خصوص عملکرد استاندار در یکی از نشریات محلی منتشر گردید که مایه تعجب و تاسف ما شد. در این مصاحبه آقای سنجابی گفته اند استاندار در حق زلزله زدگان ظلم کرده است. در اینجا بر خود لازم می دانم چند مطلب را مطرح کنم؛

 

 

1- جناب آقای سنجابی اگر شبهاتی که در انتصاب شما به عنوان فرماندار علی رغم فقدان شرایط لازم مطرح گردید را فاکتور بگیریم به این نکته می رسیم که شما خود نیک می دانید دستور عزل شما 48 ساعت پس از وقوع زلزله و توسط شخص وزیر کشور به دلیل ضعف بسیار زیاد شما در مدیریت اولیه بحران که خود را تمام قد باخته بودید صادر گردید. اما استاندار کرمانشاه جناب مهندس بازوند برای حفظ حرمت شما و شرایط حساس شهرستان در روزهای ابتدایی زلزله، موضوع عزل شما را نادیده گرفت و تا چند ماه به تعویق انداختند.

 

 

2- برادر گرامی بعد از وقوع زلزله شما چند ماه وقت داشتید، اگر در حق زلزله زدگان ظلمی روا گردید چرا شما در همان روزها به نشانه اعتراض از سمت خود استعفا ندادید؟

 

پس شخص شما که از موضوعی اطلاع داشته و همچنان در سریر قدرت ماندید بیشترین ظلم را به زلزله زدگان نمودید.

 

 

3-جناب آقای سنجابی شما در 2 سال اخیر که استان به شدت درگیر آثار مخرب روحی، روانی و انسانی و همچنین اثرات مخرب اقتصادی زلزله بوده و تمام توان و پتانسیل استان صرف جبران خسارات زلزله شده است مدام مصاحبه کرده و به جای آنکه گره ای باز کنید به صورت پیوسته انتقاد کرده و عملکرد بقیه را زیر سوال برده اید اما گویا فراموش کرده اید همان مردم زلزله زده به دلیل رفتارهای تحقیر آمیز شما بارها نارضایتی خود را از استاندار اعلام کردند.

 

 

4-جناب سنجابی تاکنون چندین فرماندار از مقام خود عزل شدند و در جای دیگری حتی به عنوان کارشناس مشغول خدمتند اما هیچکدام اینگونه مجموعه ای که در آن خدمت کرده اند را زیر سوال نبرده و در صدد انتقام از مافوق نبوده اند!!!!

 

جناب سنجابی برادر بزرگوار در انتها یاداور میشوم اگرچه شما در طول خدمت تاکنون آثاری از قدرت تجزیه و تحلیل و توان ارزیابی در هیچیک از پست هایی که داشته اید نشان نداده اید و یا نداشته اید تا نشان دهید، تا بتوانید استانداران 2 دهه گذشته و فعلی را با هم مقایسه کنید. مهندس بازوند تنها یک ماه پس از تصدی استانداری کرمانشاه درگیر بحران زلزله 7/3 ریشتری شد و در مدت انتصاب ایشان همچنان درگیر تبعات بحران زلزله می باشند و با در نظر گرفتن شرط انصاف از شما می خواهم اگر توان تحلیل دارید و اشرافیتی بر مشکلات و نقاط قوت و ضعف گذشته و حال دارید، ضعیف بودن عملکرد استاندار فعلی نسبت به استانداران سابق را با آمار و ارقام رسمی اثبات نمایند. در غیر این صورت گفته هایت را پس بگیرید و شهامت عذرخواهی را هم داشته باشید.

 

فرماندار روانسر