7. ارديبهشت 1398 - 13:38   |   کد مطلب: 300844
سراب روانسر: نخبگان ، مردم و مسئولین را میتوان سه ضلع توسعه پایدار در ارامانات دانست

به گزارش سراب روانسر، سید علاالدین حیدری :توسعه پایدار را می توان هدف و مقصد هر برنامه ای دانست .

انسان برای رسیدن به رفاه و تامین نیازهایش نیازمند توسعه است.

جامعه ایده آل بشری همان جامعه توسعه یافته ای است که در آن انسانها براحتی بتوانند نیازهایشان را برآورده و سطح زندگی شان را ارتقاء بدهند .

اما قید و شرط لازم این توسعه تامین حق آیندگان از منابع فعلی است و انسان و جامعه ای را می توان توسعه یافته دید که ضمن تامین نیازهای امروزی خود ، حافظ و نگهدار منابع آیندگان نیز باشد .

اگر توسعه پایدار را ایجاد تعادل میان اجتماع ، اقتصاد و محیط زیست بدانیم و یا توسعه پایدار را یک جریان چندبعدی که لازمه آن تسریع در رشد اقتصادی ، تحول در ساخت اجتماعی ، تغییر دیدگاهها ، کاهش تبعیض ها و مبارزه با فقر مطلق تعریف کنیم ، می توان گفت که توسعه هر منطقه ای دارای سه ضلع موثر بر هم است .

نخبگان

مردم

مسئولین

بدون تردید نقش اصلی در نیل به این توسعه را نیروی انسانی مولد " نخبگان " جامعه بر عهده دارند .

شرط لازم در پایداری و موفقیت برنامه های توسعه ای هر منطقه ، پذیرش آن توسط مردم و یا بنوعی تغییر نگرش و یا باز تعریف توسعه در فرهنگ بومی آن منطقه است. که بازهم بازیگردان این صحنه نخبگان جامعه هستند .

همراه کردن مردم در فرایند توسعه پایدار ، از وظایف نخبگان است که باید مورد توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد.

توسعه ای پایا و پایدار است که مشارکت مردم در فرایند آن لحاظ و برنامه های آن با مشارکتهای مردمی همراه گردند .

این مشارکت یک ارتباط دوطرفه ، مابین برنامه ها و مردم که همان هدف توسعه هستند می باشد.

لذا نسخه های پیشنهادی توسعه ، زمانی شفابخش خواهند بود که مردم آنها را باور داشته و با آنها همدلی و همراهی کنند .

نخبگان بعنوان محرک ایده ها و عامل پویایی جامعه می توانند زمینه ساز و تسریع کننده مشارکت مردم در توسعه جامعه باشند .

ضلع سومِ توسعه ، مسئولین یا متولیان اجرای برنامه های توسعه آفرین هستند که نقش مهمی در تحقق این برنامه ها دارند .

مدیران توسعه باید :

اولا به توسعه پایدار باور داشته باشند

دوما مسلط به ابزارهای لازم برای اجرای برنامه ها باشند .

سوما معتقد و متعهد به نقش سه ضلع توسعه ( نخبگان ، مردم و مسئولین ) و کارایی آنها در دستیابی به توسعه پایدار باشند .

اورامانات بعنوان منطقه ای ، دارای همه ظرفیتهای لازم برای رسیدن به توسعه ، در انتظار همراهی و همگامی این سه ضلع ( نخبگان ، مردم و مسئولین ) می باشد .

ما نیازمند نخبگانی مولد و محرک ، مردمی همدل و هم باور ، مسئولینی دغدغه مند و مسئولیت پذیر در راستای برداشتن گامهایی بلند ، در مسیر توسعه منطقه هستیم .