نمایش 1 - 1 از 1
عِطر زعفرانی اشتغال در روستا؛ سراب روانسر: چنور محمدی ساکن روستای جورآباد از توابع شهرستان روانسر به همراه خانواده خود از سال ۸۹ وارد کار کشاورزی شد و امروز به عنوان یکی از تولید کنندگان زعفران شناخته می شود. 11/16/1396 - 09:04
اشتراک در زعفران