نمایش 1 - 2 از 2
سراب روانسر: محور کنارگذر شهرستان روانسر یکی از پرحادثه ترین مسیر های منتهی به شهر است که همه ساله تصادفات ناگواری در آن رخ می دهد 11/10/1396 - 09:16
بسته ی خبری/ سراب روانسر: در این گزارش با ما در تشریح سه خبر کوتاه از شهرستان روانسر همراه باشید. 09/19/1395 - 19:00
اشتراک در بی مسئولیتی