نمایش 11 - 11 از 11
بعلت تشنج و توسط هلال احمر شهرستان روانسر؛ سراب روانسر: ادریس مرادی از انجام مأموریت جهت اعزام دو کودک خردسال در یکی از روستاهای شهرستان روانسر به بیمارستان خبر داد. 11/10/1395 - 09:34

صفحه‌ها

اشتراک در اعزام