نمایش 1 - 2 از 2
گزارش تشریحی-تصویری سراب روانسر: شهرستان روانسر دارای آثار پیش از تاریخی و تاریخی مهمی است و از این لحاظ در باستان‌شناسی غرب کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. 12/17/1396 - 07:05
سراب روانسر: یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان روانسر گوردخمه فرهاد می باشد که سال هاست در پسِ گذشت ایام فراموش شده است. 12/07/1395 - 08:15
اشتراک در کوشک فرهاد