نمایش 1 - 2 از 2
اتفاقی بی سابقه در یک قدمی وقوع؛ سراب روانسر: حذف نماینده ی شورای شهرستان روانسر در شورای عالی استانداری کرمانشاه قوت گرفت. 08/13/1396 - 07:48
در آغاز پنجمین دوره شورای شهر؛ سراب روانسر: محمد فتحی عضو شورای شهر روانسر با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای شهر روانسر انتخاب شد. 05/31/1396 - 13:20
اشتراک در شورای شهر روانسر