نمایش 1 - 1 از 1
اتفاقی بی سابقه در یک قدمی وقوع؛ سراب روانسر: حذف نماینده ی شورای شهرستان روانسر در شورای عالی استانداری کرمانشاه قوت گرفت. 08/13/1396 - 07:48
اشتراک در شورای عالی استانداری استان کرمانشاه