نمایش 1 - 1 از 1
گزارش سراب روانسر از وضعیت امهال وام ها؛ سراب روانسر: در حالی استاندار استان کرمانشاه و فرماندار شهرستان روانسر دستور به عدم برداشت اقساط از حساب مناطق زلزله زده می دهند که بانک ها بی اعتنا به این دستورات در حال خالی کردن حساب مردم می باشند. 10/13/1396 - 09:46
اشتراک در امهال وام